دسته: معرق منبت صدف و چوب

استاد مرتضی آتش پنجه

Master Morteza Atash Panjeh استاد مرتضی آتش پنجه تهران، خیابان۱۷ شهریور جنوبی، پایین تر از میدان خراسان، شماره ی ۵۲۴ Tel: +98 21 33520445 Fax: +98 21 33520583 Cell: +98 912 3269343 morygallery@yahoo.com motygallery@gmail.com