دسته: ساخت زيور ﺁلات سنتی – جواهر سازی سنتی

استاد بردیا مظهری

Master Bardia Mazhari استاد بردیا مظهری تهران، ستارخان، زیرپل یادگار، فاز۱، بازار سنتی ستارخان، طبقه اول، روبروی میلان ۶، پلاک ۱۷۱ Cell: +98 912 548 2757 +۹۸ ۹۲۱ ۶۴۲ ۷۵۸۵ Tell: +98 021 44265271 bardiamazhari@yahoo.com Instagram: bardia_mazhari

استاد منوچهر جنتی

Master Manoochehr Jannati استاد منوچهر جنتی تهران،خیابان مطهری،خیابان سلیمان خاطر،شماره ی ۱۳۶، واحد۱۳ Tel:+98 ۲۱ ۸۸۸۴۳۵۱۶-۱۷ +۹۸ ۲۱ ۸۸۳۲۴۹۵۸ +۹۸ ۲۱۸۸۳۲۴۹۷۴ Fax: +98 21 88843517 Cell: +98 912 1132951 www.Jannatijeweller.com jannati@iranjeweler.com