دسته: دوخت های سنتی و پوشاک محلی ایران

استاد سکینه براتی

Master Sakineh Barati استاد سکینه براتی تهران، اشرفیه ی اصفهانی، باغ فیض، خیابان شهید با هنر( خجسته پور)، سه راه امیرابراهیم، روبروی مدرسه ی راهنمایی جوادالائمه، شماره ی ۱۸۲، طبقه ی اول Tel:+98 21 44962290 Cell: +98 912 2649172 Sakineh.barati@yahoo.com

استاد شهین ابراهیم زاده پزشکی

Master Shahin Ebrahim zadeh Pezeshki استاد شهین ابراهیم زاده پزشکی مشهد،میدان راهنمایی،دستغیب ۲،اولین کوچه سمت راست،شماره ی ۳،آموزشگاه پاژ Tel:98 511 8401487 Cell: +98 915 5102144 www.paazh.com pezeshki_pajh@yahoo.com