دسته: دوخت های سنتی و پوشاک محلی ایران

استاد سکینه براتی

Master Sakineh Barati استاد سکینه براتی تهران، اشرفیه ی اصفهانی، باغ فیض، خیابان شهید با هنر( خجسته پور)، سه راه امیرابراهیم، روبروی مدرسه ی راهنمایی جوادالائمه، شماره ی ۱۸۲، طبقه ی اول Tel:+98 21 44962290 Cell: +98 912 2649172 Sakineh.barati@yahoo.com