دسته: حکاکی روی سنگ های قیمتی

استاد عبدالحسین بدایتی

Master Abdol Hossein Bedayati استاد عبدالحسین بدایتی اردبیل، خیابان سی متری، پاساژ شهاب، طبقه ی اول، شماره های ۲ و۳ Tel.Fax: +98 451 2250831 +۹۸ ۴۵۱ ۲۲۴۳۵۷۸ Cell: +98 914 1528724 saeedbedayati@yahoo.com