دسته: طراحی نقشه فرش

استاد فردین شجاعی

Master Fardin Shojaei استاد فردین شجاعی قم، خیابان ۱۹ دی، کوچه شماره ۲ فرعی ۲، پلاک ۱۳۴، طبقه اول، دفتر طراحی نقشه فرش استاد شجاعی Tell: +98 02537707203 Cell: +98 912 452 3602 Instagram: shojaee.designer