About us

درباره

زمانی که خداوند مهربان زمین را آفرید، بهترین بخش این کره خاکی ایران نام گرفت، و در مرکز این سرزمین حاصل خیز شهری بنا شد بنام اصفهان که جایگاه اساتید هنرمند، مبارزین ایثارگر، علمای نامدار و مراجع مذهبی بوده، هست و خواهد بود. مردم دین دارض این ناحیه طلایه دار ملتی هستند که مذهب اسلام را پذیرفتند. پس از اسلام،یک مرد با ایمان بنام سلمان فارسی به مدینه رفت و به یاری پیامبر اعظم، حضرت محمد (ص) شتافت. او زندگی خود را وقف ترویج اسلام کرد، و به این ترتیب نام اصفهان را با افتخار در تاریخ به ثبت رساند. وی ثابت کرد که مردم اصفهان افرادی باهوش، دانا، پرهیزگار و معتقد به اسلام هستند.
اصفهان را "نصف جهان" مینامند و امروزه، پس از قرنها، با تلاشهای بی شمار هنرمندان، صنعتگران و علما، این دیار در دنیا از آوازه و شهرت فراوانی برخوردار است.
جهت حفظ و احیای نام و آثار هنرمندان و صنعتگران ایران، با ایده و تلاش آقای جعفر کوشش طی سیزده سال اخیر اقدام به انتشار سیزده مجموعه تحت عناوین

وظایف

ما مسیری را پشت سر گذاشته ایم که نقاط شروع و پایانی آن علاقه شدید و اشتیاق بوده، و در این دنیای آشفته و ماشینی، صنایع دستی و هنرهای تجسمی ایران، علی رغم فراز و نشیب های دورانهای مختلف، گرانبهاترین هنرهای ناب این سرزمین پهناور به شمار می آیند.